015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
Librijn verzorgt openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk voor ruim 3.500 leerlingen. Er zijn bij ons circa 400 medewerkers werkzaam.

Onze kernwaarden

Vertrouwen 

Wij horen, zien en kennen elkaar. Wij geven vertrouwen en kunnen, willen en durven te handelen.

 

Verbinden 

Ons openbare karakter nodigt uit, creëert beweging en maakt indruk in Delft, Rijswijk en omgeving.

 

Inspireren 

Wij delen onze kennis en zoeken actief naar nieuwe wegen om ons onderwijs te verrijken.

 

Vakmanschap 

Wij nemen initiatief, waarderen en benutten elkaars talenten en zetten deze in om onszelf en anderen maximaal te laten ontwikkelen.

Onze missie: 'Kansrijk, kwalitatief onderwijs'

Wij zijn Librijn openbaar onderwijs. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving.

Onze visie: 'Samen in beweging zijn'

Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt van ons om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken onze scholen het verschil. Zij maken Librijn, zodat we samen maken wie we ‘zijn’.

Openbaar onderwijs

Librijn staat voor openbaar onderwijs en vervult daarmee een maatschappelijke opdracht om kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste, kritische en nieuwsgierige mensen die met elkaar creatieve oplossingen bedenken en zorgen voor gelukkige mensen in een betere wereld.

 

Onze visie sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting) die wij vanuit vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap waar zullen maken. Librijn zal vanuit deze visie alles doen wat in haar vermogen ligt om elke leerling openbaar onderwijs te kunnen laten genieten.

 

U vindt onze strategische koers 2023-2026 aan de rechterkant onder Downloads.