015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
Librijn biedt leerlingen en ouders een veelzijdig onderwijsaanbod aan. Door samen te werken en elkaars talenten te benutten maken we stimulerend, kwalitatief onderwijs mogelijk voor ieder kind.

Goed & veelkleurig onderwijs

Naast reguliere scholen, elk met een eigen moderne onderwijskundige visie, biedt Librijn ook Montessori, Freinet en Dalton onderwijs en is er een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Elke school levert een hoogwaardig en stimulerend onderwijsproduct, dat wordt gekenmerkt door een herkenbare en kwaliteitsgerichte onderwijsaanpak.

Met en voor elkaar 

Medewerkers, ouders en leerlingen waarderen onze onderwijskwaliteit en voelen zich verbonden met elkaar. Tevredenheidspeilingen geven ons een goed beeld hoe we het als organisatie doen en waar we in kunnen verbeteren. Met Ronde tafel gesprekken maken we graag een verdiepingsslag en formuleren we samen concrete doelen en acties.

Passend onderwijs

Voor kinderen die meer of andere ondersteuningsbehoeften nodig hebben dan met de basisondersteuning geboden wordt, zijn er mogelijkheden voor ‘Passend Onderwijs’. We werken daarin samen met de stichtingen PPOD (voor onze scholen in Delft) en SPPOH (voor onze scholen in Rijswijk). Met behulp van zogeheten ‘arrangementen’ streven we er naar om elk kind dat extra aandacht nodig heeft, door middel van aanvullende ondersteuning, mee te laten doen op onze scholen. 

Aandacht voor ontwikkeling

Scholing van de onderwijsteams en medewerkers is een belangrijk thema binnen Librijn. Startende leerkrachten begeleiden wij door het aanbieden van scholing en coaching. Samen met het openbaar primair onderwijs in Den Haag (De Haagse Scholen) en de Pabo van de Haagse Hogeschool hebben wij hiervoor een samenwerkingsproject gestart.