015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

Vertrouwenspersoon

Librijn heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen die u kunt benaderen met vragen of situaties die u niet direct met de leerkracht of directie van de school wilt bespreken.
Het gaat hier bijvoorbeeld ook over misdragingen van personen in of rond de school. De vertrouwenspersoon kan u adviseren over de te nemen stappen of  kan een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersonen voor Librijn openbaar onderwijs zijn 

Marije Kooiker:    m.kooiker@1801.nl  tel.06-48565069 

Cissy van Eede:   c.vaneede@1801.nl  tel.088-1801607

Klachten

Binnen Librijn wordt er naar gestreefd om klachten zo veel mogelijk op te lossen door in gesprek te gaan met elkaar. Heeft u een klacht met betrekking tot het onderwijs of uw kind, dan wendt u zich in eerste instantie tot de leerkracht. Samen met de leerkracht bespreekt u de situatie en komt u tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan kunt u de integraal schoolleider van de school benaderen. Indien u een klacht heeft over de directie van de school dan kunt u een formele klacht richten aan het bestuur van Librijn t.n.v. de voorzitter van de interne klachtencommissie, Mw. E. Logtenberg, e-mail: klachtencommissie@librijn.nl

Zie ook onze klachtenregeling en klokkenluidersregeling onderaan deze pagina.

Landelijke klachten- en geschillencommissie

Librijn is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie voor het onderwijs. Indien u van mening bent dat Librijn onjuist heeft gehandeld in een zaak die u betreft of uw klacht niet juist heeft afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met deze commissie. Zij kunnen u adviseren over de te nemen stappen.

 

Landelijke klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 2809590

Website stichting onderwijsgeschillen