015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
Librijn en de scholen die onder haar bestuur vallen stellen hoge eisen aan de veiligheid van hun informatiesystemen. We zijn ons ervan bewust dat we privacy gevoelige gegevens verwerken van kwetsbare groepen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en systemen beter te kunnen beschermen. 

 

Wij vragen u:

  • Uw globale bevindingen te mailen naar ict@librijn.nl. Stuur geen gedetailleerde informatie per mail. Een medewerker van Librijn neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u voor meer informatie. Veelal is dit de ICT medewerker of de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Librijn en vragen naar een van de bovenstaande medewerkers,
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen, 
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen, 
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, 
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Wij beloven u:

  • Wij reageren binnen enkele werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 

* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn.