015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

De nieuwe strategische koers van Librijn werpt een blik op de toekomst.
28 mei 2024

Librijns nieuwe strategische koers: een organisatie om trots op te zijn

Na de reorganisatie in 2019 staat de fundering van Stichting Librijn inmiddels als een huis. Nu is het tijd voor de inhoud. In 2023 ging Librijn daarom van start met de nieuwe strategische koers voor de komende vier jaar. Samen met bestuurder Caroline werpen we een blik op de toekomst: hoe gaat Librijn invulling geven aan het nieuwe koersplan?

Librijn staat voor autonomie

Librijn staat voor autonomie. Caroline: “Librijn legt de verantwoordelijkheid graag laag in de organisatie. Wij geloven niet in top-down of bottom-up managen, maar in co-creatie werken met alle betrokkenen. Medewerkers, schoolleiders en het bestuurskantoor maken het beleid samen. Zo geven de verschillende scholen invulling aan het onderwijs. Elke school volgt de kernwaarden van Librijn, want die verbinden onze scholen met elkaar.”

 

“Als medewerkers autonoom zijn en zich betrokken voelen bij de organisatie ontstaat intrinsieke motivatie. Dat is belangrijk voor het werkgeluk en de kwaliteit van het onderwijs.” – Caroline Versprille

Een samenspel van kernwaarden

De vier kernwaarden van Librijn zijn: vertrouwen; verbinden; inspireren; vakmanschap. Caroline: “Vertrouwen is het fundament; zonder vertrouwen is er geen verbinding. In verbinding staan met een ander inspireert; geïnspireerde medewerkers zetten bijzonder vakmanschap neer. Zo zijn alle kernwaarden met elkaar verbonden.” 

  

De kernwaarden staan al een tijd op papier, maar de komende jaren wekt Librijn ze verder tot leven. “We bekijken de hele organisatie opnieuw: door de lens van onze kernwaarden. Zo is het de bedoeling dat in 2025 de medewerkers van de verschillende scholen elkaar gaan bezoeken, voor inspiratie. Ook ontwikkelen we op dit moment een platform waar medewerkers expertise vinden en brengen. Hier kunnen ze zich opgeven voor workshops over allerlei thema’s, van onderwijsconcept tot personele aangelegenheden. Iedere school of onderwijsvorm binnen Librijn heeft eigen krachten waarvan we samen kunnen leren.”

De juiste koers blijven volgen

Kansrijk, kwalitatief goed onderwijs bieden: dat is de overkoepelende missie van Librijn. Maar hoe geef je er richting aan in een onderwijsorganisatie? Caroline: “Aan de hand van onze vier koerspijlers. Die verwerken we in de organisatiedoelen. De domeingroepen, waarin onder andere schoolleiders zitten, werken die doelen uit. Het is de bedoeling dat zowel ouders, medewerkers als leerlingen de strategische koers van Librijn terugzien in het beleid van de school. Daarnaast monitoren we actief bij alle scholen de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. En we sturen tijdig bij zodat die kwaliteit op koers blijft.” 

 

Meer lezen over de koerspijlers?

 

Bekijk onze strategische koers

Op naar de toekomst

Het gaat goed met de onderwijskwaliteit van Librijn: het percentage van verwijzing naar gespecialiseerd (basis) onderwijs is laag; aan werkgeluk wordt voortdurend gewerkt; de leerresultaten liggen bij veel scholen op het landelijk gemiddelde. Caroline is trots op waar de organisatie nu staat en kijkt met enthousiasme naar de toekomst. “We halen de doelen die we onszelf stellen en zijn goed aan de slag.” 

 

Meer lezen over Librijn?

 

Bekijk de website