015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde regels gelden voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.

AVG Beleid

Librijn heeft in 2018 een aanvang gemaakt met het opzetten van het AVG beleid. Het volgende beleid is inmiddels vastgesteld en geaccordeerd door de GMR:

  • Een Privacy statement.
  • Een Informatiebeveiliging en privacy beleid.
  • Een Protocol Meldplicht Datalekken.

Voor heel Librijn is verder inzichtelijk gemaakt welke partijen voor ons gegevens verwerken en met die partijen zijn “verwerkers overeenkomsten”  afgesloten. Tevens is in kaart gebracht welke (persoons)gegevens waar worden verwerkt en wie er toegang toe heeft. 

Tenslotte heeft Librijn ook een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op het naleven van de AVG door Librijn. 

Deze functionaris is te bereiken via avg@librijn.nl.