015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

Leerkracht onderbouw (groep 0-1-2) en een leerkracht middenbouw (groep 3-4-5)

Montessorischool Parkrijk is een in 2018 gestarte snel, groeiende school in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten. We werken samen met kinderopvang de Lange keizer en vormen samen het IKC Montessori Parkrijk. Kinderen krijgen in 4 domeinen 0-3, 3-6, 6-9 en 9-12 Montessori opvoeding en onderwijs.

Wij groeien per 1 augustus 2022 weer twee groepen en zijn daarom op zoek naar een:

 

een leerkracht onderbouw (0-1-2)  WTF 1

een leerkracht middenbouw (3-4-5)  WTF 1

(ook als je een kleinere aanstelling wilt nodigen wij je van harte uit te solliciteren, er zijn ook combi’s mogelijk met werken buiten de groep op NPOgeld)

De school zien wij als een ideale minimaatschappij waarin wij werken met kinderen om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. Kinderen hebben vrije werkkeuze, jij als leerkracht hebt een begeleidende en coachende rol en zorgt dat de kinderen de doelen, die in de leerlijnen in Parnassys staan, bereiken.  Als Montessorischool hebben wij vrijheid van lesrooster. Wij zijn ook bezig met ontwikkeling van ateliers, een uitdagingslab, moestuinen en koken voor kinderen als vrije keuzemogelijkheid onder werktijd.  De driejarigen draaien bij ons mee in de onderbouw in samenwerking met de kinderopvang, wij hebben een continurooster met vijf gelijke dagen en wij werken met Stichting LeerKRACHT, er is veel inbreng vanaf de werkvloer mogelijk. Neem eens een kijkje op onze ambitiekaarten. Wordt jij enthousiast om eens een kijkje te komen nemen? https://www.montessorischoolparkrijk.nl/onze-school/schoolplan/samenvatting-schoolplan

 

Onze Montessori pedagogiek en didactiek sluit goed aan bij de volgende uitspraak van Maria Montessori: “Zij toonde ons, dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere samenleving der mensen in vrede”

 

Wij zoeken iemand die:

  • De dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt;
  • ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en daarover rapporteert aan de ouders en de directie;
  • een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;
  • beschikt over een afgeronde PABO-opleiding of bijna gehaald heeft;
  • beschikt over een afgeronde montessoriopleiding of bereidt is om die te gaan volgen;
  • enthousiast en creatief is om te bouwen aan een nieuwe school.

 

Wij bieden:

  • Een afwisselende functie met enthousiaste collega’s;
  • een enorme uitdaging in een zeer snel groeiende, nieuwe duurzame wijk;
  • de salariëring voor de functie is conform de CAO Primair Onderwijs salarisschaal L10.

 

Voor meer informatie kun je je richten tot Anneloes van de Graaff, directeur van de school, tel. 070-2040008  of via directie@montessorischoolparkrijk.nl   

Kijk ook eens op www.montessorischoolparkrijk.nl.  En bekijk onze brochure op:  https://www.montessorischoolparkrijk.nl/cp/uploads/hipe_content/Parkrijk_592x148-zigzag_8vlakken_highdef-(2).pdf

 

Jouw sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag vóór 7 mei 2022 aanstaande via onze website www.librijn.nl én op directie@montessorischoolparkrijk.nl

De gesprekken staan gepland op woensdag 11 mei en maandag 16 mei in de middag.

De vacature is zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. Je bent van harte welkom voor een rondleiding in de school voordat je je brief en CV wilt sturen. Maak daarvoor zo spoedig mogelijk een afspraak met Anneloes van de Graaff directie@montessorischoolparkrijk.nl

 

Voor meer informatie over Librijn openbaar onderwijs verwijzen wij u naar onze website: www.librijn.nl

Specificaties

DienstverbandFull-time
Uren40


Download

2 Leerkrachten Montessori Parkrijk ›


Direct solliciteren ›
School
Montessorischool Parkrijk

Publicatiedatum
16 maart 2022

Sluitingsdatum
06 mei 2022