015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

Leerkracht onderbouw (0,6 - 1 FTE) & Leerkracht midden-/bovenbouw (0,6 - 1 FTE)

Are you ready to face a new challenge?

De school
IKC De Eglantier in Delft is een school met een gezellige werksfeer, die met de SRK samenwerkt in een integraal kind centrum. Rust, regelmaat en een efficiënte aanpak van het onderwijs zorgen voor optimale leerresultaten, die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs.
De school werkt met het IPC (International Primary Curriculum), het coöperatief leren en Engels in alle groepen. De school werkt opbrengstgericht en heeft een goede zorgstructuur. Nadruk op de internationale oriëntatie (IPC) en Engels als tweede taal is een kenmerk van de school.
De school geeft inhoud aan een traject, waarbij de lessen voor 30 procent in de Engelse taal zullen worden gegeven. De school krijgt hiertoe een subsidie ter realisering van tweetalig primair onderwijs (TPO).

 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die:
• de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt individueel en in groepsverband.
• ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en daarover rapporteert aan de ouders en de directeur.
• een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.
• beschikt over een afgeronde PABO-opleiding.
• beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal om in deze taal 30 procent van de lessen te kunnen verzorgen.


Wij bieden:
• een school met gemotiveerde leerlingen.
• een team van betrokken collega’s.
• de ruimte om jezelf door te ontwikkelen.
• de salariëring voor de functie is conform de CAO Primair Onderwijs.

Specificaties

DienstverbandParttime
Uren0,6-1 fte


Download

Vacaturetekst in pdf ›


Direct solliciteren ›
School
IKC De Eglantier Voorhof

Publicatiedatum
02 juli 2021

Sluitingsdatum