015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
25 maart 2024

Wethouder Bentvelzen opent peuterspeelschool in Parkrijk

Rijswijk | In een feestelijke sfeer opende wethouder Onderwijs Larissa Bentvelzen vandaag samen met een aantal kinderen de eerste peuterspeelschool in de nieuwbouwwijk Parkrijk (RijswijkBuiten). De peuterspeelschool aan de Trilgrasstraat van Up Kinderopvang ging op 26 februari 2024 van start in de Freinetschool Parkrijk in Rijswijk. Deze peuterspeelschool kwam tot stand door een samenwerking van de gemeente Rijswijk met Kinderopvang Morgen en Librijn openbaar onderwijs.
Preview foto
‘Ik ben erg blij met de komst van de nieuwe peuterspeelschool’, zegt wethouder Bentvelzen. ‘In RijswijkBuiten is het aanbod nu compleet en dat is belangrijk. De peuterspeelschool is een basisvoorziening die kinderen al vroeg stimuleert in hun ontwikkeling. Dit helpt bij een goede start later op de basisschool en dat gunnen we ieder kind in Rijswijk.’

 

Voorschoolse educatie voor alle peuters

De peuterspeelschool van Up Kinderopvang biedt peuters met een aanbod van voorschoolse educatie een belangrijke stimulans in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om kinderen hierin te begeleiden. De focus ligt op een voorschools educatieprogramma met aandacht voor taalontwikkeling, sociaal-emotionele groei, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en rekenprikkels. Zo prikkelen we de nieuwsgierigheid en vaardigheden van de peuters.


De peuterspeelschool verwelkomt kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters komen twee dagdelen per week en met een speciale doorverwijzing van het consultatiebureau (CJG) zelfs vier. De openingstijden: maandag en donderdag en/of dinsdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Ook peuters die later naar een andere basisschool gaan, zijn welkom bij peuterspeelschool Up Trilgrasstraat

 

Inschrijven Up Trilgrasstraat

Er zijn nog een paar plekjes vrij op de peuterspeelschool! Inschrijven:
www.upkinderopvang.nl/kinderopvang/rijswijk/trilgrasstraat
Of bel 070-792 0101 (afdeling plaatsingen).