015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
08 juli 2021

Scholen teleurgesteld in uitkomst na 8 jaar praten over nieuwbouw in Tanthof

Preview foto

 De drie schoolbesturen zijn teleurgesteld in het voorgenomen besluit van de gemeente om vooralsnog de ontwikkeling van een groene campus in Tanthof niet door te laten gaan. Voor de leerlingen, ouders en teams is dit terug bij af nadat een aantal jaren geleden om meerdere redenen in samenspraak met de gemeente bewust gekozen is om te gaan voor het scenario van drie scholen op één locatie. De huidige schoolgebouwen zijn al jaren toe aan nieuwbouw, de gewenste onderwijskundige inrichting van de gebouwen is niet mogelijk en de huidige verdeling van de scholen over de wijk in combinatie met teruglopende leerlingaantallen maakt dat de besturen al jaren een negatieve exploitatie hebben op de instandhouding. 

Het is teleurstellend dat de haalbaarheidsstudie aantoont dat het gewenste scenario mogelijk is, maar dat op andere onderdelen de risico’s te groot worden ingeschat om de zo nodige vervolgstappen te zetten. 

 

Het is noodzakelijk om zo snel als mogelijk een vervolgproces in te richten om te komen tot goede onderwijshuisvesting met keuze in onderwijsaanbod. De medewerking van alle partijen is hierbij van groot belang om alsnog binnen enkele jaren nieuwe huisvesting voor de scholen te kunnen realiseren.