015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
06 oktober 2023

Minister Dijkgraaf bezoekt OBS Nicolaas Beets op de Dag van de Leraar

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf bracht op donderdag 5 oktober een bezoek aan OBS Nicolaas Beets in Rijswijk. Aanleiding voor het bezoek was de Dag van de Leraar, de dag waarop leerkrachten en alle andere mensen die in het onderwijs werken, even extra in het zonnetje worden gezet. Tijdens het bezoek liep de minister mee met meester Ruben in groep 1/2 en met meester Jeffrey in groep 8, twee bevlogen zij-instromers die al een aantal jaren op de Nicolaas Beets werken en daarnaast bezig zijn met de afronding van de Pabo.
Preview foto
De minister hielp de kleuters in groep 1/2 met knutselwerkjes en sprak ondertussen met meester Ruben over zijn drijfveren om een aantal jaar geleden de overstap te maken naar het basisonderwijs. Bij meester Jeffrey in groep 8 sloot de minister aan bij een les over bijvoeglijke naamwoorden. Aansluitend ging Dijkgraaf in de teamkamer in gesprek met beide leerkrachten over hun ervaring als startende leerkracht. Ook sloot de kersverse stagiair Lennart bij het gesprek aan. Hij is twee weken geleden gestart met zijn eerste (snuffel)stage op OBS Nicolaas Beets. Daarnaast was Linda Walther bij het gesprek aanwezig, zij is als schoolopleider nauw betrokken bij alle leerkrachten in opleiding. De minister werd ontvangen door schoolleider Odie Geerligs, zij begon anderhalf jaar geleden als zij-instromende schoolleider en vervult die rol vanaf 1 augustus op OBS Nicolaas Beets.

 

Het opleiden en begeleiden van nieuwe leraren is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor schoolbesturen en scholen. Een te groot deel van de startende docenten verlaat immers het onderwijs na een jaar. Terwijl het onderwijs staat te springen om leerkrachten. Belangrijke vraag is dus; wat is er nodig voor goede begeleiding? Ook Stichting Librijn maakt zich hard voor betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders, om de uitval van starters te verminderen en hun professionalisering te versnellen. Professionele begeleiding helpt de startende leraar zich voldoende toegerust te voelen voor het beroep. 

 

Dat geldt ook voor OBS Nicolaas Beets in Rijswijk. Elk jaar verwelkomen we een aantal stagiaires, omdat wij het belangrijk vinden een opleidingsschool te zijn voor nieuw onderwijstalent. Op dit moment werken binnen het team twee leerkrachten in opleiding en onlangs zijn drie stagiaires gestart. De minister was geïnteresseerd in de ervaringen van de startende leerkrachten. Wat maakt het vak leuk? Wat maakt het pittig en wat hebben zij nodig vanuit scholen zelf en vanuit de opleiding? Welke aandachtspunten/bijzonderheden zijn er? Ruben benadrukte in het gesprek het belang van flexibiliteit vanuit de opleiding, zij-instromers komen met een goed gevulde rugzak aan ervaring het onderwijs binnen. Wat hem betreft mag daar meer aandacht voor zijn en mag er meer gekeken worden naar wat ze nog niet beheersen of nodig hebben om het vak goed uit te oefenen. Jeffrey sloot zich daarbij aan en vroeg daarnaast aandacht voor de financiële kant van het verhaal; bij een overstap moeten veel zij-instromers nu nog een flinke financiële stap terug doen. Dat weerhoudt mensen om voor dit mooie vak te kiezen waardoor veel potentieel talent voor de klas verloren gaat. De minister gaf aan deze zaken mee terug te nemen naar het ministerie.

 

Hart van Nederland was erbij en maakte een leuke reportage van het bezoek: https://www.kijk.nl/programmas/hart-van-nederland-late-editie/EVQsDesntqvzOn