015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
24 januari 2023

Librijn lanceert nieuwe strategische koers

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Librijn op 12 januari 2023 is de nieuwe strategische koers 2023-2026 gelanceerd. Dit gebeurde op een ludieke wijze door spreker Jan van Setten.
Preview foto
“Wij dromen van een wereld vol kansen voor iedereen. Een wereld die niet draait om ‘ik’, maar om ‘wij’. ‘Wij’ als uitnodiging voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met oog voor elkaar ontdekken en ontwikkelen we onze talenten en blijven we samen in beweging. Laat de toekomst maar komen.”

 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Librijn op 12 januari 2023 is de nieuwe strategische koers 2023-2026 gelanceerd. Dit gebeurde op een ludieke wijze door spreker Jan van Setten:

 

 

De koers geeft aan waar Librijn aan werkt de komende vier jaar en biedt ruimte voor eigenheid en invulling op schoolniveau. Alle Librijn scholen maken vanuit hun schoolplan 2023-2027 verbinding met de strategische koers.

 

De missie, visie, pijlers en kernwaarden van Librijn zoals ook beschreven in de nieuwe koers zijn:

 

Missie: 'Kansrijk, kwalitatief onderwijs'

 

Wij zijn Librijn openbaar onderwijs. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving.

 

Visie: Samen in beweging 'zijn'

 

Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt van ons om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken onze scholen het verschil. Zij maken Librijn, zodat we samen maken wie we ‘zijn’.


Wij werken hieraan met 4 verschillende visie pijlers:

 

Pijler 1. Kansrijk, kwalitatief openbaar onderwijs
“Wij willen ieder kind een kansrijke toekomst bieden met kwalitatief, uitdagend onderwijs.”

Pijler 2. Gelukkige medewerkers
“Wie zich gezien en gelukkig voelt maakt graag het verschil.”

Pijler 3. Betekenisvol samenwerken
“Samen van betekenis zijn. School, wijk/gemeente en partners maken elkaar sterker en zijn met elkaar verbonden.”

Pijler 4 'Wij' in de wereld van morgen

“Wij kijken vooruit en durven te handelen in een constant veranderende wereld.”


Kernwaarden:

 

Vertrouwen: Wij horen, zien en kennen elkaar. Wij geven vertrouwen en kunnen, willen en durven te handelen.

 

Verbinden: Ons openbare karakter nodigt uit, creëert beweging en maakt indruk in Delft, Rijswijk en omgeving.

 

Inspireren: Wij delen onze kennis en zoeken actief naar nieuwe wegen om ons onderwijs te verrijken.

 

Vakmanschap: Wij nemen initiatief, waarderen en benutten elkaars talenten en zetten deze in om onszelf en anderen maximaal te laten ontwikkelen.


Klik hier om naar het koersplan van Librijn te gaan