015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
12 augustus 2019

Brand op de locatie P. van Vlietlaan van de Brede School Steenvoorde

Afgelopen zaterdagavond 10 augustus 2019 heeft er een grote brand gewoed in “De Kei” aan de P. van Vlietlaan. Daarbij zijn meerdere lokalen zwaar beschadigd. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het hele gebouw verloren zou gaan. De verwachting is helaas wel, dat het schoolgebouw voorlopig niet meer gebruikt kan worden.

Brand op de locatie P. van Vlietlaan van de Brede School Steenvoorde
Dit is natuurlijk een afschuwelijk bericht voor iedereen die bij de school betrokken is, de medewerkers van school, de (oudste) leerlingen en hun ouders.

Op maandagochtend 12 augustus 2019 heeft de gemeente Rijswijk in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder van onderwijs een bijeenkomst georganiseerd voor de gebruikers van het schoolgebouw aan de P. van Vlietlaan. De school en de SRK hebben tijdens deze bijeenkomst aangegeven voorkeur te hebben voor een gezamenlijke oplossing voor school en buitenschoolse opvang.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken, dat de gemeente onmiddellijk aan de slag gaat met het regelen van tijdelijke huisvesting voor de bovenbouw van de school en de buitenschoolse opvang van de SRK. De gemeente trekt meerdere mogelijkheden na om ervoor te zorgen dat de leerlingen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar naar school kunnen gaan.

Als het onderzoek naar de oorzaak van de brand deze week is afgerond, zullen experts van de verzekering de schade aan het gebouw en de inboedel, waaronder het leermateriaal, beoordelen.   Zo nodig worden leermaterialen nieuw aangeschaft. Dat kan gelukkig snel. Een geluk bij een ongeluk is dat de school voor de leerlingen van “De Kei” toevallig al nieuw meubilair had besteld, dat aan het einde van de vakantie zal worden geleverd. 

In de laatste week van de vakantie, als de medewerkers van de school weer aanwezig zijn, is het plan een bijeenkomst voor de leerlingen van de school te organiseren. Op deze bijeenkomst kunnen de leerlingen hun vragen over de brand aan de gemeente, de politie, de brandweer en de school stellen.

Dit bericht verschijnt kort na de brand. Als er nieuws is, volgt er een nieuw bericht.