015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
26 september 2023

Bestuurlijke visitatie PO-raad bij Librijn: 'Librijn heeft goud in handen'

Op 26 juni 2023 heeft de PO-raad een bestuurlijke visitatie gedaan bij Librijn. Het doel van een bestuurlijke visitatie is om met en van elkaar te leren. Hoe sta je ervoor als schoolbestuur en waar kun je het nog beter doen?
Preview foto
Tijdens de visitatiedag heeft de visitatiecommissie het bestuurskantoor bezocht en gesprekken gevoerd met de bestuurder, een aantal schoolleiders, de diverse adviseurs, de GMR en Raad van Toezicht en een aantal samenwerkingspartners van Librijn.De visitatie vond plaats aan de hand van het Kader Bestuurlijke Visitatie. Deze leidraad bestaat uit de vier principes uit de Code Goed Bestuur, die samen een zo compleet mogelijk beeld geven van het bestuurlijk handelen. 

 

Principe 1: Het bestuur zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen

Principe 2: Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context

Principe 3: Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf
Principe 4: Het bestuur werkt integer en transparant 

De visitatiecommissie kwam tot de volgende belangrijke conclusie: "Librijn heeft goud in handen met deze mooie organisatie. Wees hier zuinig en bovenal trots op. Koester wat je hebt bereikt en denk goed na over vervolgontwikkeling. Neem de stappen naar een meer professionele cultuur zorgvuldig en ga niet te snel in deze culturele verandering. Samen kom je verder."

 

Ook gaf de visitatiecommissie een aantal ontwikkelpunten aan waarmee de organisatie nog beter ingericht kan worden. Een groot aantal van deze aanbevelingen heeft reeds een plek gekregen in de uitwerking van de strategische koers 2023-2026 van Librijn. Uit de andere conclusies trekken wij ook lering, zoals uit de opmerking dat Librijn zich (te) bescheiden opstelt als het gaat om het actief uitdragen van openbaar onderwijs. Librijn zal een balans moeten vinden tussen actieve positionering van zichzelf en de samenwerking met besturen van andere onderwijsorganisaties.

Nieuwsgierig naar alle conclusies van de PO-raad?

Lees dan hier het rapport.