015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
12 december 2022

Basisschool SpringWijs per 1 augustus 2023 op één locatie

Basisschool SpringWijs bestaat nu bijna een half jaar met twee locaties in de wijk Tanthof in Delft. We zien en ervaren dat de samenwerking binnen het team van deze gefuseerde school goed verloopt, het onderwijs krijgt steeds beter de vorm die het team van SpringWijs wil aanbieden en er ontstaan activiteiten waar beide locaties integreren.
Preview foto
Het eerste jaar is de school gestart op twee locaties. Voor dit jaar was dat fijn, omdat er niet hals over kop verhuisd moest worden. Tijdens het gehele fusietraject heeft het team altijd aangegeven zo snel mogelijk in één gebouw te willen zitten, los van de nieuwbouw. Na de nodige overleggen en het maken van goede afspraken is dat nu ook gelukt. Het schooljaar 2023-2024 zal heel SpringWijs gehuisvest zijn aan de Fuutlaan 13 in Tanthof-Oost.

 

Dit levert het team onder andere de volgende voordelen ten opzichte van de huidige situatie op:

 

  • Het team van SpringWijs kan de volgende fase in gaan om echt één team te worden en hierdoor samen het onderwijs nog beter vorm te geven en gebruik te maken van elkaars expertise. Dit komt volledig ten goede aan de kwaliteit van onderwijs die wij de kinderen bieden.
  • Financiële voordelen: omdat we minder kwijt zijn aan vaste lasten zoals gas/elektriciteit, schoonmaak, etc. zijn er meer middelen beschikbaar ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
  • Het team kan ziekte of afwezigheid van leerkrachten nog beter opvangen, omdat er meer mankracht is op de locatie.