015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 

Dit is een schoolplan van een van de scholen van Librijn
17 juni 2024

Kijk mee: zo ziet een schoolplan eruit

Wanneer er vijftien scholen onder dezelfde organisatie vallen, wil je dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Toch heeft autonomie bij Librijn net zoveel prioriteit. Scholen geven zelf invulling aan de overkoepelende koers, kernwaarden en algemene pijlers. Het schoolplan bepaalt hoe ze dat doen. Maar wat staat daar precies in? En hoe geven de scholen hiermee invulling aan de algemene koers?  

  

Anneloes van de Graaff, schoolleider van een van de scholen van Librijn, neemt ons mee in het schoolplan van Montessorischool Parkrijk.

Wat is een schoolplan?

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht een schoolplan op te stellen. Hierin staan missie, visie, kernwaarden, ambities en strategie van de school. Ook vind je hier informatie over doelen en inhoud van het onderwijs. Elke vier jaar wordt het schoolplan bijgesteld om richting te geven aan een nieuwe periode. 

Koersplan versus schoolplan

Librijn heeft als organisatie een strategisch, overkoepelend koersplan. Dit omvat de speerpunten die voor de hele organisatie gelden en is geschreven in samenwerking met alle scholen. Hierin staan bijvoorbeeld kernwaarden, algemene pijlers en doelen voor de komende vier jaar. Vanuit de overkoepelende doelen en pijlers maakt iedere school een eigen plan. Anneloes: “Hierin staat hoe we richting geven aan de koers van Librijn door middel van ambities en concrete acties. Er is veel vrijheid: we bepalen grotendeels zelf hoe we ons schoolplan inkleuren.” 

“Je bent als basisschool onderdeel van een schoolbestuur en tegelijkertijd autonoom.” – Anneloes van de Graaff, schoolleider van Montessorischool Parkrijk

Zo gaat dat in de praktijk

Montessorischool Parkrijk heeft het schoolplan in kannen en kruiken. Anneloes: “Een overkoepelende pijler van Librijn is: wij in de wereld van morgen. In ons schoolplan vertalen we die pijler naar een ambitie: groen, duurzaam en gezond. Vervolgens werken we acties uit om die ambitie waar te maken. Bijvoorbeeld een tiny forest aanleggen en onderhouden met de bovenbouwkinderen.”  

  

Om de acht weken komen medewerkers van Montessorischool Parkrijk bij elkaar in verbindingssessies. Dan staat één van de ambities centraal en bespreken ze doelen om die de komende tijd met de kinderen te bereiken. In de tussenliggende acht weken komen medewerkers in kleinere groepen wekelijks samen om acties af te spreken om aan die doelen te werken.

In verbinding met de Librijn-kernwaarden

Anneloes: “Door deze werkwijze inspireren medewerkers elkaar en ontstaan nieuwe wegen om elkaar binnen de school vaker op te zoeken. Dat geeft energie en leidt tot frisse ideeën om onze doelen waar te maken. En dat mondt weer uit in goed vakmanschap.”  

  

Laten ‘vertrouwen’, ‘verbinden’, ‘inspireren’ en ‘vakmanschap’ nou nét de kernwaarden van Librijn zijn. Win-win.

 

Nieuwsgierig naar het hele schoolplan van Montessorischool Parkrijk?

 

Ja!